Menu

My account

OrdersUser settingsKoorAmor-onlinePermanent videosSongsLog out
Change language:
NLEN

Chanting for Peace

Date:
Author: Jan-Hendrik

'Chanting for Peace'... Deze woorden raakten mij tijdens een individuele retraite het afgelopen jaar. Het is een roep die me naar Iona, een christelijke pelgrimsplek in Schotland uitnodigt, en ik bereid me dit jaar verder voor op deze reis.

Eknath Easwaren: onderscheiden wat werkelijk belangrijk is

Het sluit naadloos aan bij wat ik leerde bij de hindoeleraar Eknath Easwaren. Na mijn psychosyntheseopleiding (1995) die de basis voor mijn begeleidingswerk werk vormt, mediteerde ik twaalf jaar dagelijks volgens zijn richtlijnen. Eswaran staat in de traditie van Mahatma Gandhi en richtte eind jaren vijftig van de vorige eeuw het Blue Mountain Meditation Center op in Californië.

Vanaf 1997 ben ik daar diverse keren geweest voor de 'intensive weeklong retreats'. Easwaran nodigt je uit te mediteren op heilige teksten uit alle tradities en te beginnen met het gebed van Franciscus van Assissi: Heer, maak mij een instrument van uw vrede.

Wat is het een groot goed dat er overal ter wereld zoveel bakens van licht zijn: wijze vrouwen en mannen die inspireren, die werken van liefde en vrede voorop stellen.

In zijn 'Words to live by' citeert Easwaran een gezegde uit het Sanskriet: De grootste bron van gevaar is geen onderscheid meer kunnen maken.

Om er achter te komen wat essentieel is in je leven suggereert hij jezelf regelmatig de vraag te stellen: What is really important? En: What matters most to me?

Mijn binnenwereld laten klinken

In antwoord op die vragen wordt mij langzaamaan helder dat mijn bescheiden bijdrage aan vrede zich heel concreet uitdrukt in mijn pad van bewustzijnsontwikkeling & stem. Ken je zelf!

De expressie van mijn binnenwereld via zang en klank is een weg, waarin mijn hoofd mag buigen en toelaten dat ook hart en buik zich in klanken uiten. En mag ik op een veilige plek ruimte geven aan mogelijke woede, wrok, verdriet en angst in mijzelf. Vaak ruw materiaal dat ongepolijst in zuchten en klank naar buiten komt. Dat geeft letterlijk lucht en ruimte en leidt tot vreugde en vitaliteit. Maar het komt ook vaak voor dat dit zuchten al heel vlot overgaat in authentieke zang, 'mijn muziek' - de coupletten van het lied van mijn ziel...

De man of vrouw die bereid is tot zelfonderzoek en verantwoordelijkheid neemt voor eigen emoties en impulsen, werkt naar mijn mening heel basaal aan vrede. Wereldvrede begint bij mijzelf...

Wat ik de afgelopen jaren ontdekt heb, is dat iedereen, ja echt iedereen hier zijn heel eigen individuele mogelijkheid in heeft. Telkens nieuwsgierig willen zijn en niet dwingen - maar vertrouwen op de wijsheid van jouw eigen lijf en vertrouwen op je diepste zelf. Voor de één begint dit met een diepe zucht, voor de ander met een hemelse klank.

De Notenboom

Dit bovenstaande is de essentie van wat ik aanbied in mijn praktijk De Notenboom. In Ode an die Freude, de opleiding die ik voltooide bij Jan Kortie te Amsterdam (2008), maakte ik mij de vrije klank- en zangexpressie (kortweg: stembevrijding) eigen. Dit opende nieuwe perspectieven in mijn begeleidingswerk met mensen op zoek naar hun eigen klank - zowel letterlijk als in de zin van hun persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

Met plezier constateer ik dat veel mensen kracht putten uit mijn begeleiding en meer vreugde ervaren in hun leven. Met liefde combineer ik dat met de tweede pijler in mijn werk: samen zingen.

KoorAmor-meezingavonden

Tijdens de wekelijkse KoorAmor-meezingavonden kun je '(buiten)gewoon zingen' ervaren, waarbij ik op piano en trommel begeleid. Wees van harte welkom om jouw geluid daaraan toe te voegen!

Haarlem, januari 2016